Biuro Rachunkowe

AGATON

Albert Kupiec

Biuro

Biuro Rachunkowe AGATON Albert Kupiec prowadzi działalność od 01.01.2003. Biuro oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę księgową podmiotów gospodarczych, obsługuje podmioty o różnym profilu działalności
(zarówno firmy jednoosobowe jak i spółki z o.o.).
W zależności od przyjętych ustaleń obsługa księgowa może odbywać się również w siedzibie klienta.

Właściciel

Albert Kupiec

 • studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego,
 • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
 • kurs dla kandydatów na głównych księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział w Krakowie,
 • kilkunastoletnia praktyka w zawodzie na stanowisku samodzielnego księgowego, kontrolera finansowego,
 • świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 31892/2002.
1

Zakres usług

 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności przez osoby fizyczne
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie analiz, sprawozdań statystycznych, sprawozdań finansowych,

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z Klientem. Kalkulacja ceny możliwa jest po oszacowaniu pracochłonności zleconych prac. Składa się na to rodzaj prowadzonej ewidencji, ilość dokumentów księgowych oraz zakres świadczonych usług.

Cennik

Kontakt

Biuro Rachunkowe

AGATON

Albert Kupiec

32-080 Ujazd

ul. Kluczwody 18

Biuro: 30-148 Kraków, ul.Lindego 1 lokal 16

UWAGA: spotkania w Biurze po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Close Menu